Tvorba marketingového plánu

"Typický marketingový plán“ pro firmu by měl obsahovat následující kapitoly :

  1. Vymezení cílů a potřeb
  2. Situační analýza
  3. Marketingové cíle
  4. Marketingová strategie
  5. Akční programy
  6. Rozpočet
  7. Systém měření a kontroly

Ucelené marketingové programy (akce, kampaně) mají za úkol zaujmout zákazníka atraktivitou přidané hodnoty či dodatečných výhod a podpořit zákazníkovu nákupní frekvenci. Jsou budovány zpravidla na několik let s pravidelnou aktualizací.

Principy tvorby marketingového plánu:

Firemní marketingové plány se liší podle typu firmy, její velikosti, oblasti, ve které podniká, nebo podle toho, v jaké fázi vývoje se firma nachází.
Marketingový plán je vnitrofiremním projektem, u něhož zvažujeme faktor času a identifikujeme, přehodnocujeme a řídíme rizika (ztráta pozice na trhu, změna image podniku, ztráta klíčových klientů).
Vždy se jedná o 2-3 stranný dialog, který má za úkol kreativním způsobem otevírat nové příležitosti v rozhodovacích procesech, jehož výsledkem je společný konsenzus nad optimálním a nejefektivnějším marketingovým produktem ve vzájemné souhře finančních, personálních a technologických zdrojů a požadovaného výsledku.


Home > Produkty a služby > Tvorba marketingového plánu
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz