Výběrové pohovory

Při pohovoru jde o formální výměnu informací, skutečností, dojmů a schopností mezi uchazečem a zástupcem organizace, popř. konzultantem poradenské firmy. Výběrový pohovor je tedy oboustrannou výměnou informací. Nevybírá si pouze firma uchazeče, ale i uchazeč firmu, ve které by chtěl pracovat, se kterou by se mohl identifikovat.

Mezi běžně používané metody výběru pracovníků (uchazečů) patří:

  • Hodnocení životopisu
  • Výběrový pohovor
  • Testy pracovní způsobilosti
  • Assessment centre
  • Posuzování referencí

Výstupem úspěšného a dobře vedeného výběrového pohovoru je správné rozhodnutí, který z vhodných uchazečů shromážděných během získávání pracovníků bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat požadavkům obsazovaného pracovního místa.


Home > Produkty a služby > Výběrové pohovory
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz