Diagnostika týmových rolí

Konformní chování v pracovních pozicích však sebou nenese jen negativa, ale má i svá pozitiva.
Pokud jako manageři správně rozeznáme skupinové role, může nám to výrazně pomoci v práci s týmem.
Skupinový systém rolí je propojený celek, v němž má každý jedince dané místo, vnímá ho a chová se podle něho. Skupinových rolí je ve skutečnosti mnohem více a celý systém funguje složitěji, ale praxe bývá taková, že vlivná menšina řídí většinu.

Systém rolí v týmu můžeme zjistit například pomocí sociometrie nebo na základě Belbinova testu. Belbinův test nám sice neumožní zjistit postavení jednotlivých osobností, ale umožní nám zjistit, kteří jedinci jsou vhodní pro danou roli. Belbin rozlišuje osm různých rolí, které jsou potřeba pro úspěšnou skupinovou práci.
Na základě výsledků je možné u testovaných osob lépe profilovat silné, slabé stránky, modelové situace pro manažerskou praxi, vzájemnou zpětnou vazbu a nastavit rozvoj osobnosti i interní leadership.


Home > Produkty a služby > Diagnostika týmových rolí
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz