Typologie managera

Metoda,určování osobnostního typu, vycházející z Jungova pojetí osobnosti, která popisuje preference, typy zaměření,temperament, silné i slabší stránky osobnosti (nehodnotí schopnosti nebo dovednosti). Výsledky jsou významné z hlediska rozhodovacího, z hlediska manažerského stylu i individuálního způsobu řešení problémů. Je vodítkem pro vyvážení požadavků určité funkce nebo pracovní pozice s profilem uchazeče, vytváření kompatibilních typů nadřízených a podřízených, složení optimálně vyvážených pracovních týmů:

 • jak osoba zvládá aktuální a dlouhodobý stres
 • jak silný je vliv citů na myšlenkový proces
 • jaká je kvalita myšlení, jeho logika, koherence, flexibilita, praktičnost, originalita
 • zda převládá řešení problému systematické nebo spoléhající se na pokus a omyl
 • jak je osoba k řešení problémů motivována - ideální kariérové zaměření
 • zda je osoba přicházejícími podněty zahlcována nebo se jim vyhýbá
 • zda převažují v mezilidských postojích kooperace, agresivita nebo zaměřenost na sebe
 • která oblast psychiky je pravděpodobným zdrojem problémů (oblast selhání)
 • jak je osoba kreativní
 • zda aspirace odpovídají předpokladům
 • jak se osoba orientuje ve strukturované a hlavně nestrukturované situaci


Home > Produkty a služby > Typologie managera
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz