Týmový, individuální koučink

Koučování je vědecká – psychologická metoda rozvoje lidského potenciálu s maximální účinností, respektující individuální svébytnost koučovaného. Jedná se o specifický druh dialogu - kouč používá cílené otázky a reflexe, jež facilitují u koučovaného intenzivní hledání vlastních, nejefektivnějších postupů a řešení daných cílů.

Výsledky koučování jsou trvalejší a efektivnější než u autoritativního stylu řízení.
Koučovaný se aktivně podílí na rozhodování o způsobech a průběhu dosažení cílů
Tomu odpovídá vysoká motivace a odpovědnost za individuálně stanovené cíle a cesty k jejich dosažení.

Koučování vede

 • k maximalizaci výkonu, nikoli za cenu delší pracovní doby a/nebo většího úsilí, nýbrž tím, že se práce stává promyšlenější
 • koučování vede k novým způsobům vnímání, přemýšlení a jednání jak ve vztahu k pracovním úkolům, tak v oblasti osobního rozvoje
 • vede k vzrůstu autonomie a sebeřízení jedince v plánovacích, rozhodovacích, výkonných i kontrolních procesech
 • k rozvoji dovedností vedení lidí, projektů i produk¬tového řízení
 • ke zlepšení vnitrofiremní komunikace, zpřesnění koordinace týmů, rozvoji kreativity, zvýšení flexibility, zefektivnění kontroly, snížení stresové zátěže, zlepšení řízení času a rozvoji schopnosti sebereflexe
 • dlouhodobé koučování vede k žádoucím změnám postojů, jež se odrážejí v růstu celkové životní spokojenosti

Zabýváme se zaváděním a realizací koučovaní pro celé pracovní týmy napříč organizací. Cílem může být zvyšování prodejní a týmové výkonnosti, sjednocování firemní kultury nebo změna postojů zaměstnanců.

Tyto rozvojové projekty zpravidla zahrnují:

 • Plošné zavedení systému koučování
 • Zácvik interních koučů
 • Koučování celých pracovních týmů

 • Home > Produkty a služby > Týmový, individuální koučink
  Progressive consulting v.o.s.
  IČ: 27108848
  Perucká 23
  Praha 2 - Vinohrady
  +420 737 161 885
  consulting@progressive.cz