Rozvoj kreativity

Kreativita znamená vytvoření něčeho nového a užitečného s pomocí představivosti, schopnosti nalézat nová, originální řešení problémů.
Vaši image nevylepší, pokud kreativita zůstává pouze živořící dovedností.

Čím vzdělanější člověk je, tím rigidnější bývá jeho chápání funkcí a systémů. Vzdělání kromě toho podněcuje složitost myšlení. Vyšší vzdělání tudíž s větší pravděpodobností povede k spletitému stylu řešení problémů. To působí proti vzniku jednoduchých nápadů, na nichž jsou založena mnohá velká řešení v tomto světě.
Je nezbytné rozlišovat mezi řešením problémů a kreativitou. Řešení problémů může představovat leccos, od jednoduchého aritmetického problému na úrovni druhé třídy základní školy až po Einsteinovu teorii relativity. Pouze na vysoce nápadité a originální úrovni lze řešení problému považovat skutečně za kreativní.

Kreativní dovednosti souvisí s osobností a s dalšími prvky a charakteristikami jako jsou vytrvalost, ochota riskovat, cílevědomost, struktura myšlení a jeho funkční svoboda. Všechny výše jmenované aspekty lze začít aktivně prohlubovat v cíleném systému tréninků a sebepoznávacích seminářích.


Home > Produkty a služby > Rozvoj kreativity
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz