Efektivní komunikace

Jednání obvykle probíhají v kontextu určitého vztahu a průběh vyjednávání by neměl tento vztah ohrozit. Je důležité si uvědomit, že udržení dlouhodobých vztahů má přednost před výsledky jediného jednání. Jednající by neměli dopustit, aby se jejich emoce zaměřily více na střet osobností než na skutečné problémy, které mají řešit.

Porozumět jinému úhlu vnímání („realitě“ podle partnera) neznamená podlehnout mu. Jde o to, abychom dokázali svou komunikaci, schopnosti, argumentace a zvládání námitek uzpůsobit jeho vnímání tak, aby nám co nejvíce porozuměl.
Pokud chceme dospět k jasnému závěru, je nezbytné udržovat vztahy do takové míry, která umožní uzavřít akceptovatelnou dohodu „win-win“ pro obě strany (nevytváření nátlaku a negativních pocitů, ale také nepodporovat lítost apod.). Nesmíme dopustit, aby emoce určovaly diskusi o způsobu řešení věcného problému.

Zaměřme pozornost na zájmy, nikoliv na pozice
Oddělme vztahy - emoce od racionální podstaty problémů
Najděme řešení vedoucí k zisku obou stran
Používejme pokud možno objektivních měřítek

Pro zvládání efektivní komunikace je potřeba se naučit:

Aktivní naslouchání
Navození komunikačního raportu
Povzbuzující a podporující formulace
Odstraňování překážek komunikace
Pozitivní ukončení rozhovoru


Home > Produkty a služby > Efektivní komunikace
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz