Asertivita

Sebeprosazení.

Assero - prohlašovat, osobovat si něco, tvrdit, ujišťovat, zdůrazňovat. Tvrdit důrazně a se sebedůvěrou. (Tolik latinský slovník).

V psychoterapeutické praxi se jako asertivita označuje procedura, sloužící k redukci strachu ze sociálních situací a interpersonálních vztahů, ve kterých je člověk nejistý, postrádá spontaneitu ve vyjadřování emocí a pocitů a nechává za sebe rozhodovat. Je to komplex složený z těchto prvků :

  1. Schopnost říct ne
  2. Požádat o laskavost
  3. Vznést svoje oprávněné požadavky
  4. Vyjádřit kladné a záporné emoce
  5. Začínat, udržovat a končit konverzaci

Asertivita představuje mimořádně úspěšnou metodu, používanou na celém světě. Asertivní chování a uplatňování asertivních přístupů může rozhodujícím způsobem přispět k Vašemu úspěchu v osobních i pracovních vztazích. Z tohoto důvodu zařazují všechny vyspělé firmy asertivitu do školících programů pro své zaměstnance.
Principiálně asertivita staví na strategii výhra – výhra

V čem nám asertivita pomáhá?

Pomáhá zvýšit sebeúctu a umožňuje konstruktivní řešení problémů.
Umožňuje vyjádření stavů vlastní mysli, pocitů, přání.
Umožňuje požádat o laskavost, pokud nemám na věc nárok.
Umožňuje dosáhnutí oprávněného požadavku lépe.
Pomáhá dosažení přijatelného kompromisu.
Umožňuje překonat nepohodu.
Umožňuje říci Ano i Ne.
Pomáhá rozpoznat manipulaci a bránit se jí.
Umožňuje překonat ostych a navazovat kontakty.
Neprožíváte pocity viny při chybě nebo neúspěchu.
Umožňuje vyřešení starých konfliktů.

Asertivní trénink je určen pro dvě základní skupiny lidí:

  • plaché, ostýchavé a neprůbojné jedince, kteří se neprosadí kvůli trémě nebo strachu, cítí se při neúspěchu pokořeni a zahanbeni, a proto se raději stahují, „vyklizují pole“, nebo se vůbec neangažují. Doporučuje se také „příliš hloubavým jedincům“, kteří o sobě hodně přemýšlejí, což jim odnímá schopnost věcné argumentace;
  • podrážděné, cholerické jedince, kteří argumentují podrážděně a nevěcně, často protiútokem, mají tendenci oplácet, vracet, vyvolávat slovní půtky a eskalovat napětí. Své pravdy a argumenty vykřikují a tím odrazují svoje protějšky od věcné diskuse.


Home > Produkty a služby > Asertivita
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz