Stress management

U vedoucích pracovníků může základní úroveň stresu ovlivnit potřeba podávání výkonu a také samotná řídící role či role vůbec, ve kterých každodenně vystupují.

Stres nějaké pracovní role můžeme zmenšit či optimalizovat změnou struktury rolí a to různými způsoby:

  • zúžení rolí: laťka nároků na vlastní chování se sníží
  • delegace: provádění jednotlivých úkolů se přenese na druhé nositele rolí
  • zřeknutí se: vzdáme se vztahů mezi jednotlivými rolemi
  • rozšíříme určité vztahy rolí a zároveň se vzdáme jiných
  • vybudujeme hranice proti dalšímu zvětšování našeho systému rolí
  • vytvoříme hranice proti zvýšení dosavadních požadavků na role

Které řešení může pomoci aktuálně právě vám?
Velmi často se u manažerů setkáme s pojmem: tlak na výkonnost.
Dnes se již více a to v pozitivním smyslu právě s naší problematikou mluví o úspěchu z výkonnosti. Jsou skupiny manažerů, kterým se potřeba výkonu stává doslova drogou a bez určitého napětí dokážou jen obtížně žít.

Co můžu udělat pro snížení stresové zátěže mého týmu?
Nevytvářím sám zbytečný tlak na své podřízené?
Čím mohu prospět pro zlepšení pracovní atmosféry naší organizace?

Stres vzniká, když se naše životní cíle již nekryjí s našimi potřebami. Jsou-li tyto cíle příliš vzdáleny našim skutečným potřebám, pak vzniká stres, který je pro život nebezpečný, protože bere radost ze života. Důležité je si uvědomit, že my sami máme značný vliv na rozhodnutí o tom, které z cílů, jež před nás realita nebo jiní lidé postavili, si vezmeme za své a to ať jako krátkodobé či dlouhodobé.

Proto při hledání, jak z toho napětí ven, musíme začít u závažných otázek jako:
Kdo jsem a odkud kam kráčím?
Jaké jsou mé opravdové potřeby?
Čeho chci v životě dosáhnout?

Podnikový život je plný stresorů. K vyhoření mohou přivést manažera např. vlastní nerealistická očekávání, nedostatek schopných spolupracovníků, zesílený časový tlak. Splnit výkonnostní standardy ve stále se měnícím prostředí je také nesmírně náročné. To platí zvláště na pracovištích po fúzích, kde je řízení pracovní síly nejobtížnější, neboť manažeři bývají vystaveni tlaku shora i zdola.
Dalším stresorem jsou nedostatečně či špatně pracující zaměstnanci.

Příčinou problému tedy není pouze namáhavá, převážně duševní práce, dlouhé přesčasové hodiny nebo rozhodování či práce ve stresu.

Jsou to i nesplněné naděje a nerealizované aspirace vysoce motivovaných lidí.


Home > Produkty a služby > Stress management
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz