Balanced Scorecard (BSC)

BSC je systém řízení a měření výkonnosti organizace při implementaci strategie. Pracuje i s jinými měřítky než finančními či peněžními. Základní myšlenkou je zaměřit organizaci na ta měřítka, která hrají důležitou roli při naplňování její strategie a dosahování strategických cílů. Aby se BSC vyhnul úzkému zaměření pouze na finanční měřítka a ukazatele, zahrnuje také měřítka z oblastí (perspektiv) zákazníků, vnitřních procesů, učení a růstu (inovací). Finanční perspektiva BSC se zaměřuje na to, jaké místo by pro sebe měla nalézt organizace, aby byla atraktivní pro své aktuální či potenciální vlastníky. Aby bylo dosaženo finančních cílů, musí organizace přinést „zákazníkům“ nějaký druh hodnoty, která bude vyšší než cena, kterou zaplatí. Tato zákaznická perspektiva je tudíž zaměřena na to, jaké místo by v organizaci měly mít výrobky a služby, aby dokázaly tuto očekávanou hodnotu vytvořit.


Home > Produkty a služby > Balanced Scorecard (BSC)
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz