Personální audit

Pomocí personálního auditu můžete zmapovat personální situaci Vaší firmy, v obecné poloze pak metody a principy, které jsou ve vaší firmě používány. Můžeme se zaměřit i na práci jednotlivých zaměstnanců či týmů. Personální audit je zakončen předáním závěrečné zprávy zaměřené na problematické oblasti .

Assessment a Development centra jsou standardní metody výběru a rozvoje zaměstnanců.

Assessment centrum (AC)

Skupinová diagnostická metoda využívaná především pro:

  • výběr většího počtu zaměstnanců, zejména na manažerské pozice
  • zhodnocení potenciálu zaměstnanců ve zkoumaných dovednostech
  • plánování dalšího vzdělávání a rozvoje
  • rozhodování o profesním postupu zaměstnance event. o setrvání na dané pozici
Na základě zhodnocení chování a zmapovaní osobnostních zdrojů zaměstnanců získá zaměstnavatel podrobnější charakteristiku jejich osobnosti jako předpoklad dalšího směřování a rozvoje.

Development centrum (DC)

Interaktivní metoda zaměřená na rozvoj stávajících zaměstnanců.

Tento program je zároveň šetrný k testovaným osobám a podnětný pro všechny zúčastněné.

Metoda DC slouží k vytvoření rozvojového plánu účastníků na základě výsledků šetření a osobně i firemně nastavených cílů. Dokáže odhalit rezervy a navrhnout jejich rozvoj, nutný pro danou pozici. Rozvojový plán je současně podkladem pro komunikaci mezi personálním (HR) oddělením, manažerem a účastníkem.


Home > Produkty a služby > Personální audit
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz