Change managment - management změny

Change management je pro podnik významný především pro předcházení těchto rizik:
ztráta pozice na trhu, sesazení vyššího managementu, ztráta důvěryhodnosti podniku pro investory, ztráta klíčových klientů.

V praxi se musíme připravit na to, že se budeme v rámci změnového řízení zabývat těmito oblastmi:

 • Definice změny a její fáze
 • Interní a externí tlaky na změnu
 • Připravenost organizace na změnu
 • Fáze vývoje organizace
 • Organizační krize a způsoby jejich překonávání
 • Odpor ke změně
 • Komunikace a její vliv na zavádění změny
 • Způsoby zavádění změny
 • Lidský faktor a změna v organizaci
 • Křivka prožívání změny
 • Role a chování manažera při vedení lidí v jednotlivých fázích křivky
 • Kroky plánování a řízení změny


Home > Produkty a služby > Change managment - management změny
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz