Risk management

Včasné řízení rizik je účinným nástrojem prevence krizí. Zvládání krizí vyžadují mimořádnou manažerskou kapacitu, představují ohrožení výkonnosti firmy a nepřispívají k dobrému PR.

Řízení stále se proměňujícího portfolia firemních rizik se stává klíčovým předpokladem strategického rozhodování. Vyšší výkonnost vykazují firmy, které dokážou s riziky zacházet flexibilně a nedrží se svého „ověřeného balíku“ rizik.

Zacházení s riziky úzce souvisí s tím, zda je firma konkurenčně zvýhodněna či nikoli.

Současné nástroje pro řízení a transfer rizik umožňují firmám rozpoznat, vyhodnotit a obchodovat taková rizika, která dříve musely zvládat vlastními silami. Neprodejná rizika lze smluvně převést na třetí strany či koncentrovat do samostatné firemní jednotky, kterou lze prodat separátně. Takovéto aktivní odstranění rizik otevírá firmám prostor pro řízení či dokonce nákup rizik, která pro ně mohou být konkurenčně výhodná.

PĚT KROKŮ K LEPŠÍMU MANAGEMENTU RIZIKA (podle Buehlera, Freemana a Hulmea)
Krok 1 Identifikace a porozumění hlavním rizikům.
Krok 2 Rozhodnutí, která rizika jsou pro společnost/firmu přirozená, a která je lépe převést jinam či je alespoň zmírnit.
Krok 3 Určení kapacity a schopnosti firmy vlastnit rizika.
Krok 4 Začlenění rizik do všech rozhodnutí a procesů ve firmě
Krok 5 Napojení správy a organizace společnosti na rizika tak, aby je bylo možné řídit.


Home > Produkty a služby > Risk management
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz