Projektové řízení a systém řízení organizace.

Vzhledem k dynamice změn má projektové řízení rostoucí význam ve všech typech organizací. S pomocí projektů se řeší zásadní transformační změny, plánování jakosti výrobku, zavádění nových technologií, řízení zakázek, vývoj nových výrobků a další.

Znalost principů řízení projektů se stává povinnou součástí odborné výbavy každého manažera. Zvládnutí úspěšného řízení projektů je označováno za konkurenční výhodu, ne-li přímo za nutnou výbavu pro přežití organizace.

Služby projektového řízení jsou určeny pro jakoukoliv organizaci nebo instituci s rozvojovými projekty, s různými projekty řízení obchodní činnosti nebo projekty přímo ovlivňujícími hospodářské výsledky firmy a pro jakoukoliv organizační složku zodpovědnou za určité portfolio produktů.


Home > Produkty a služby > Projektové řízení a systém řízení organizace.
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz