Procesní řízení

Procesní modely popisují pořadí činností, spojených pravidly. Procesní řízení je mění na automatizované implementace, které dávají práci příslušným lidem a systémům, které vynucují dodržování pravidel a sledují dokončování prací v termínech. Výsledkem je významná redukce časových cyklů – z týdnů obvykle na jeden až dva dny – a umožňuje zvládnout za den významně vyšší objem práce bez nárůstu počtu pracovníků. Zvýšení efektivity je prvním ze zdrojů návratnosti investic do procesního řízení.

Hlavním cílem BPM je optimalizace business výkonnosti organizace.

Původní význam BPM – Procesní modelování (Business Process Modeling) se dnes mísí s Procesním řízením (Business Process Management) a ve většině případů se dnes přechází k pojmu Řízení výkonnosti společnosti/firmy (Corporate Performance Management nebo Enterprise Performance Management).

Projekt je činnost, která má jasně daný cíl, začátek a konec. Zdroje na jeho realizaci jsou omezené a protože se vymyká běžné denní praxi, tak není předem jistý jeho výsledek.


Home > Produkty a služby > Procesní řízení
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz