Tvorba a revize firemní kultury

Dobře nastavená a citlivě udržovaná firemní kultura je základním předpokladem pro hladkou součinnost a vnitřní vyváženost všech vzájemně spolupracujících složek firmy Firemní kultura nastavuje možnost sdílení filozofie, ideologie, hodnot, předpokladů, názorů.., které navozují souhlas s tím, jak rozhodovat a řešit problémy: „jako způsob , jak se věci dělají u nás“. Je to programovaný způsob vnímaní, odvozený z názorů a hodnot.

Hodnotový model firemní kultury obsahuje:

  • Vize
  • Hodnoty
  • Normy (profil kompetencí)
  • Kritické hodnoty
  • Systém hodnocení
  • Stanovený výkonnostní potenciál

Pro spokojenost managementu i zaměstnanců je stejně důležitá jak kultura firmy tak samotné aktivity, které zaměstnanci vykonávají. Jestliže budeme souhlasit s tím, že firemní kultura ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, ovlivňuje tím také přeneseně spokojenost našich zákazníků.


Home > Produkty a služby > Tvorba a revize firemní kultury
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz