Bussines plán

Podnikání každého subjektu lze popsat pomocí procesně orientovaného podnikatelského modelu
Do jeho tvorby spadá několik základních hledisek, které ve vzájemné součinnosti mají vytvořit homogenní strukturu vnitropodnikových činností a rozhodovacích procesů.

Hledisko konkurence:

Fyzické osoby a podnikatelé, podniky, instituce

Geografické hledisko:

Místní trh, zahraniční trhy - regiony

Klíčové produkty/Služby

Vývoj nových produktů, distribuce produktů a služeb, řízení portfolia

Klíčové podnikatelské procesy

Obsluha a péče o klienta, proces strategického řízení, procesy řízení zdrojů, IT, Podpora podnikání, Finanční řízení, Řízení rizik , Řízení lidských zdrojů

Vnější faktory a zájmové skupiny:

Zákazníci, Konkurenti, Regulátor, Společenské prostředí, Akcionáři / Vlastníci, Dodavatelé, Kapitálové trhy, Mezinárodní a národní ekonomika

Dle Foltra lze rozdělit strukturu podnikatelského plánu alespoň rámcově do následujících bodů:

  1. Úvodní shrnutí – souhrn podstatných informací níže rozpracovaného podnikatelského plánu.
  2. Charakteristika podniku, jeho cíle, představení výrobků nebo služeb.
  3. Analýza okolí podniku
  4. Analýza vnitřního prostředí podniku ( obchodní koncepce včetně marketinkového mixu, výroba a technologie, umístění podniku, personální zajištění a organizační struktura).
  5. Ekonomicko – finanční analýza
  6. Strategie podniku


Home > Produkty a služby > Bussines plán
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz