Typologie organizace - firemní diagnostika

Typologie organizace je metoda zjišťování charakteru firmy, podniku či jakékoliv organizace, podobně jako psychologická diagnostika osobnostního typu člověka. Pomáhá porozumět silným i slabým stránkám, potřebám organizace, důvodům, proč jednají tak, jak jednají i proč je těžké to změnit v případě potíží či malé efektivity a mnoho dalších charakteristik, které slouží jako výchozí bod k následnému programu žádoucích změn v organizaci. Tento program je možné díky typologii vytvořit „na míru“ , navrhnout konkrétní metody růstu a rozvoje firmy, změny organizační struktury, výcvikové či vzdělávací programy s plným akceptováním reálné aktuální situace uvnitř organizace i její pozice a prezentace na trhu práce i konkurenčním trhu.


Home > Produkty a služby > Typologie organizace - firemní diagnostika
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz