Firemní rozvojové programy

Jedná se o dlouhodobou úzkou spolupráci našeho teamu se zadavatelskou firmou, kdy pro klienta ryze individuálně vytváříme koncepční programy rozvoje, zaměřené na získání kompletního manažerského přehledu, dlouhodobého rozvoje, komplexního myšlení, inspiraci pro zavedení vybraných postupů do praxe.
Rozvojové programy, které kombinují, edukaci, poradenství, seminářové aktivity, klasický trénink a individuální koučink při spolupráci na rozvoji firmy jako celku.
V úvodu programu je nutná analýza situace a procesu u klienta a využít dosavadních zjištění vedoucích k zadání programu, které budou sloužit k definování vstupního stavu a zároveň požadovaného stavu na konci rozvojového programu.
Program je cílen na aktuální situaci a vždy je nastaven tak, aby účastníci byli schopni používat získané dovednosti ihned během programu v praxi.
Obsah programu i zpětnou vazbu vytváříme s klientem společně.

Co nabízíme my:

Manažeři budou schopni lépe využívat vlastních zdrojů, budou schopni poodstoupit od operativního řízení a soustředit se na strategické řízení, rozvoj vlastní firmy a svých lidí.
Bude tak podpořena jejich adaptabilita, flexibilita zvládat nové situace, změny.
Bude posílena jejich proaktivita a sebevědomí.
Důležité je zaměření programu na "otevření" kapacity daných účastníku.
Přínosem bude nejen zlepšení a zkvalitnění jejich vedení a řízení lidí, týmu, tak i efektivnější práce jich samých se sebou.

Vaše cíle:

Snaha vybudovat a rozvinout kulturu změny organizace bez ztráty vnitřní soudržnosti a stability firmy.
Potřeba decentralizovat řízení a dát manažerům na nižších úrovních více delegované autority, neztratit přitom ovšem přehled a vhled do dějů ve firmě.
Najít přijatelný kompromis mezi delegováním reálné odpovědnosti, aby bylo podnikání efektivnější ve vztahu ke všem zainteresovaným skupinám a vyšší efektivností, získanou často centralizovanou kontrolou.
Nutnost rychle jednat a reagovat na příležitosti a hrozby, avšak ne na úkor kvality výrobků nebo služeb.
Dosahovat vysoké kvality při snižování nákladů a zvyšování produktivity a efektivnosti.
Efektivně se zkonsolidovat a investovat strategicky během recese a připravit se na ekonomické oživení.


Home > Produkty a služby > Firemní rozvojové programy
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz