článek - Koučování v marketingu firem

Můžeme začít několika jednoduchými větami, respektive otázkami:
„Co je marketing firmy?“ A „Co je koučování?“
Marketing každé firmy je individuální příběh, který úspěšná a zdravá firma vypráví a prezentuje svému okolí za účelem a aby představila buď sama sebe nebo své produkty, v lepším případě obojí.
Koučování je sebereflektující proces, který má koučovaného vést k novým dimenzím poznání a schopnostem využít vlastní potenciál, jež bez vnějšího zrcadlení často zůstává skrytý, spící, nevyužitý. Koučování je ideální pro ty, co jsou připraveni myslet jinak, než byli doposud zvyklí.

Co je to koučování a jak se liší třeba od poradenství? Na tuto otázku mnoho lidí reaguje pokrčením ramen, případně odpoví, že je to vlastně jen jiný název pro totéž.

Úspěšný marketing je neustálá reflektující změna v nápadech a odpovědi na požadavky zákazníků.
Úspěšné firmy věří, že marketingově myslet, znamená myslet chytře, znamená myslet hlavou zákazníka.
Příčinou tohoto pohybu jsou změny, kterými procházejí zákazníci a jejich potřeby. Nestačí jen dobrá víra a předsevzetí jít do všeho s maximálním nasazením.
Komunikace a správně zacílený koučovací dialog zaměřený na marketing nabízí v prostředí in vitro vstupovat do tohoto procesu bez „ztráty květinky“ a ještě jakoby za oponou modelovat proces, který pak po vstupu do tržního prostředí roztočí vír zájmu zákazníků a přináší firmám požadovaný prospěch a rozvoj.
Není důležité jestli se marketingový manažer nebo celé marketingové oddělení firmy rozhodne věnovat rebrandingu celé firmy, modernizaci loga, postavení reklamy na nový firemní produkt nebo otevření nové mediální prezentace.

Největším nepřítelem marketingu je povrchnost, zjednodušování, univerzálnost, stereotyp, nuda, opsané modely.

Sebereflektující postoj , který tomuto procesu bude předcházet, má šanci otevřít nové myšlenkové konstrukty, vyvarovat se stereotypů, odstranit „slepé skvrny“ v dosavadním nahlížení na vlastní formu a tím hlavně předejít nepříjemnostem zbytečných, neefektivních a nenávratných investic, které jsou s neúspěšným marketingovým plánem spojeny.

Koučování probouzí v lidech chuť po změnách a pomáhá je uskutečňovat. Mezi koučem a zákazníkem musí panovat velká otevřenost, ta se pak přenáší do celé společnosti a umožňuje navození partnerské atmosféry a tím vysoký profesionální rozvoj.

Kouč přichází do organizace především pomáhat, tj. rozvíjet kompetentnost lidí pro naplnění jejich profese a profesionality. Rozvíjí potenciál každého jednotlivce tak, že staví na všem, co se už daří.
Pro koučování týmů je navíc třeba se vyznat nejenom v jednotlivcích, ale i v samotném fungování a dynamice týmů. Diagnostika i strategie se tedy poněkud liší od koučování jednotlivých osob. V obou případech ale najdeme některé společné prvky: nutnost posílení komunikace, odstraňování nedůvěry, zvyšování aktivity.

Pro mnohé manažery, zaměstnance a podnikatele platí následující rovnice: marketing = reklama. Všechny úvahy o marketingu se potom odvíjejí z této klamné představy.
Vlastní dobře postavený a promyšlený marketing se ale skládá z mnoha dalších činností a předmětů zájmu: Např.:
Politika produktu a plánování, management portfolia produktů, značkové výrobky, cena a cenová politika, nabídka a poptávka, mix marketingové komunikace, cesty a cíle marketingové komunikace, reklama, akce na podporu prodeje, přímý marketing a ještě mnoho dalších.
Osvícení a zkušení marketéři toto již vědí, ale otevírá se zde další úskalí, přesvědčit o všech těchto aspektech zbylý management firmy a nebo skloubit všechny tyto faktory v jeden vzájemně se podporující a vysoce funkční celek. I v tom je neocenitelná pomoc a vhled kouče, který zůstává stát mimo rámec struktury, ve které se tyto procesy odehrávají a proto má tu jedinečnou možnost na ně nahlížet z vnějšku jako na celek a všímat si jejich eventuelní dysbalance.
V současné době ekonomické krize je ve firmách často právě marketing první opomíjenou a krácenou složkou firemního rozpočtu a zájmu.
Vyplývá to z rychlých úsudků a mýtů o tom, že musíme v první řadě šetřit tam, kde se nevydělává. Ale co budeme dělat, až se znovu vydělávat začne? Respektive budeme na to připraveni? A nebo ještě hůře: Budeme schopni znovu začít vydělávat právě bez marketingu?
Není náhodou teď potřeba, daleko více než v době konjunktury, kdy to všechno jde skoro samo, začít hledat právě v našich skrytých vnitřních zdrojích, protože ty vnější teď jaksi nejsou dostupné?
Na základě naší zkušenosti víme, že k nám přicházejí manageři nejčastěji v obdobích, kdy potřebují ve firmách něco změnit, zlepšit, revitalizovat, přestavět nebo pomoci vymyslet jiné cesty, protože ty staré cesty již fungují špatně nebo vůbec. A to se netýká jen marketingu, ale všech oblastí firemního rozvoje, firemní kultury a firemních životních cyklů.
Teď se jeden velký ekonomický cyklus uzavírá. Ale jen proto, aby se velmi brzy mohl otevřít nový. Jaký bude? Co bude jeho základem a jakou bude mít podobu?
To dnes ještě tak přesně nevíme.
Co ale víme zcela jistě je, že jej budou určovat a modelovat ti, kteří jako první opustí nostalgii starých zvyklostí a budou hledat nové cesty jak uspět.

MUDr. Jarmila Klímová


Home > Články, z médií > článek - Koučování v marketingu firem
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz