článek - Koučování a marketing v období recese

Dnes se, nejen v médiích mluví o zpomalení, poklesu či recesi ekonomiky. Odpovězme si však na otázku, co nás nutí tento stav brát jako problém, jako kouli na noze, tedy něco, co nás omezuje, přináší těžkosti, něco, co nám nedovolí řešit věci obvyklým způsobem ...

... nebo zda nepodlehneme masové hysterii a dokážeme se k věcem, které vyžadují „nová“ řešení, postavit jako k výzvám, nově se otevírajícím možnostem, k příležitosti k růstu.

V období recese se snižují ceny vstupů, otevírá se možnost uplatnění na jiných místech trhu, což však vyžaduje odvážná a promyšlená rozhodnutí.

Krize je tak příležitostí pro změnu stávajících business modelů.

Marketing můžeme z určitého úhlu pohledu nazývat uměním. Uměním prodat výrobek či službu.

V umění neobstojí ti, kteří jsou stejní, jako všichni ostatní, ti, kteří budou produkovat průměrná, srovnatelná umělecká díla. Úspěšní jsou ti, kteří dokážou nacházet nové, kteří dokážou i obyčejnou věc „ozvláštnit“, najít na ní nějakou jedinečnost.

Jedinečnost. Úspěšné firmy mají hledání a realizaci jedinečností, svébytností často jako ústřední myšlenku, je to pro ně „samozřejmost“. Myslí hlavou svých zákazníků a realizují inovace „řízené klientem“. Jejich (často nevyřčeným) firemním mottem je rčení „Život je změna“ (rozuměj „Úspěch je změna“).

Recese je tak výzvou pro všechny firmy, aby hledaly „svá ozvláštnění“ trhu, tj. nová portfolia produktů a služeb, novým zákazníkům (nově definovaným zákaznickým skupinám, nové přístupy k zákazníkům, nové komunikační strategie vůči zákazníkům), nové business modely, nové distribuční kanály ...

Recese je sítem, kterým propadnou firmy, které si nezvolí cestu inovací, a budou se snažit ustát krizi jen pomocí úspor či masivních výprodejových akcí. Ty, které nepropadnou, mají naopak velkou příležitost růst a převzít tu část trhu, kterou jim dobrovolně přenechají firmy sítem propadnuvší.

Inovace však nemohou být bezhlavé a povrchní. Musí být podloženy analýzou a promyšlené, musí brát v úvahu i rizika. Kdo však bude otálet s rozhodnutím, toho ostatní předběhnou. Odvaha k inovacím musí být větší než obava z neúspěchu.

Zákon změny říká: „To, jak jsme dosáhli úspěchu včera, neznamená, že jej stejným způsobem dosáhneme zítra“.

Jak říká Peter Drucker „Výsledky jsou způsobené děláním správné věci, nikoliv děláním věcí správně.“ Nestačí mít 100% nasazení, musíme mít nasazení 100% správným směrem.

Role koučování v době recese.

Koučování je služba. Služba, kterou nakupují převážně ti, kteří věří, že se věci dají řešit.

Rád pro objasnění role koučování používám výrok: „Každý problém s sebou přináší i svá řešení, jen my je často nevidíme“.

Koučování je vědecká metoda, která skrze specifické komunikační nástroje umožňuje koučovaným nacházet řešení, která zatím ještě nevidí.

Koučování může probíhat individuálně, nebo jako koučování týmu, často řešitelského či kreativního.

Velkým polem působnosti koučování v době recese jsou právě inovace, a to všeho druhu. Od inovací produktu, prodejního modelu, zákaznického segmentu, přístupu k zákazníkům, inovace řízení, včetně řízení vztahu k zákazníkovi (jako je Customer Relationship Management a Business Relationship Management), až po dnes moderní health - fitnes marketing produktu ...

Mgr. Petr Růžička
autor je akreditovaný kouč ČAKO

Dnes se, nejen v médiích mluví o zpomalení, poklesu či recesi ekonomiky. Odpovězme si však na otázku, co nás nutí tento stav brát jako problém, jako kouli na noze, tedy něco, co nás omezuje, přináší těžkosti, něco, co nám nedovolí řešit věci obvyklým způsobem ...

... nebo zda nepodlehneme masové hysterii a dokážeme se k věcem, které vyžadují „nová“ řešení, postavit jako k výzvám, nově se otevírajícím možnostem, k příležitosti k růstu.

V období recese se snižují ceny vstupů, otevírá se možnost uplatnění na jiných místech trhu, což však vyžaduje odvážná a promyšlená rozhodnutí.

Krize je tak příležitostí pro změnu stávajících business modelů.

Marketing můžeme z určitého úhlu pohledu nazývat uměním. Uměním prodat výrobek či službu.

V umění neobstojí ti, kteří jsou stejní, jako všichni ostatní, ti, kteří budou produkovat průměrná, srovnatelná umělecká díla. Úspěšní jsou ti, kteří dokážou nacházet nové, kteří dokážou i obyčejnou věc „ozvláštnit“, najít na ní nějakou jedinečnost.

Jedinečnost. Úspěšné firmy mají hledání a realizaci jedinečností, svébytností často jako ústřední myšlenku, je to pro ně „samozřejmost“. Myslí hlavou svých zákazníků a realizují inovace „řízené klientem“. Jejich (často nevyřčeným) firemním mottem je rčení „Život je změna“ (rozuměj „Úspěch je změna“).

Recese je tak výzvou pro všechny firmy, aby hledaly „svá ozvláštnění“ trhu, tj. nová portfolia produktů a služeb, novým zákazníkům (nově definovaným zákaznickým skupinám, nové přístupy k zákazníkům, nové komunikační strategie vůči zákazníkům), nové business modely, nové distribuční kanály ...

Recese je sítem, kterým propadnou firmy, které si nezvolí cestu inovací, a budou se snažit ustát krizi jen pomocí úspor či masivních výprodejových akcí. Ty, které nepropadnou, mají naopak velkou příležitost růst a převzít tu část trhu, kterou jim dobrovolně přenechají firmy sítem propadnuvší.

Inovace však nemohou být bezhlavé a povrchní. Musí být podloženy analýzou a promyšlené, musí brát v úvahu i rizika. Kdo však bude otálet s rozhodnutím, toho ostatní předběhnou. Odvaha k inovacím musí být větší než obava z neúspěchu.

Zákon změny říká: „To, jak jsme dosáhli úspěchu včera, neznamená, že jej stejným způsobem dosáhneme zítra“.

Jak říká Peter Drucker „Výsledky jsou způsobené děláním správné věci, nikoliv děláním věcí správně.“ Nestačí mít 100% nasazení, musíme mít nasazení 100% správným směrem.

Role koučování v době recese.

Koučování je služba. Služba, kterou nakupují převážně ti, kteří věří, že se věci dají řešit.

Rád pro objasnění role koučování používám výrok: „Každý problém s sebou přináší i svá řešení, jen my je často nevidíme“.

Koučování je vědecká metoda, která skrze specifické komunikační nástroje umožňuje koučovaným nacházet řešení, která zatím ještě nevidí.

Koučování může probíhat individuálně, nebo jako koučování týmu, často řešitelského či kreativního.

Velkým polem působnosti koučování v době recese jsou právě inovace, a to všeho druhu. Od inovací produktu, prodejního modelu, zákaznického segmentu, přístupu k zákazníkům, inovace řízení, včetně řízení vztahu k zákazníkovi (jako je Customer Relationship Management a Business Relationship Management), až po dnes moderní health - fitnes marketing produktu ...

Mgr. Petr Růžička
autor je akreditovaný kouč ČAKO


Home > Články, z médií > článek - Koučování a marketing v období recese
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz