Symbolika Banyán

Fíkovník banyán (Ficus benghalensis)

Pro představení symboliky naší práce jsme zvolili fíkovník banyán. Charakter růstu a životní cykly tohoto mimořádného stromu nejlépe vystihují filosofii prosperity, kterou sdílíme spolu s našimi klienty.

Fíkovník banyán je široce rozložitý až 25m vysoký tropický strom, téměř neomezeně rostoucí do šířky díky mnoha vzdušným kořenům, které vrůstají do půdy a často se mění v nové kmeny.
Větve jsou podpírány těmito vždy nově dorůstajícími kmeny, díky čemuž může banyán dosahovat mimořádného rozměru. Největší známý banyán se rozkládá na ploše téměř 2 hektarů.

Jméno „banyán“ je odvozeno od sanskrtského slova „vanijya“, což je označení jedné z kast obchodníků severní a západní Indie, kteří v jeho stínu rozkládali zboží a vedli své obchody. V jazyce Gudžarátí označuje přímo obchodníka. Z této kasty pocházel i Móhándás Karamčand Gandhí, který dovedl Indii nenásilnou cestou k nezávislosti na koloniální Anglii.

Fíkovník banyán je hinduisty a buddhisty považován za posvátný strom.

Nejstarší ověřený věk stromu je 2294 let. Tak starý je právě svatý strom banján (Ficus religiosa) zvaný Sri Maha Bodhi. Byl zasazen v roce 288 př.n.l. v buddhistickém centru Cejlonu - Anuradhapuře – jako výhonek banjánu, pod kterým Buddha dosáhl v indické Bodhgaye osvícení.

K tomuto stromu a místu se váže i nejstarší dochovaný písemný záznam s přesným datem o sadbě stromu lidskou rukou.


Home > O firmě > Symbolika Banyán
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz