FAQ - Často kladené dotazy

Musíme absolvovat vždy celou akademii se všemi dovednostmi abychom dosáhli nějaké změny ve firmě?
Vůbec ne. Na základě vstupní analýzy náš tým společně s vámi zjistí, které oblasti jsou v tuto chvíli pro vás vhodné a přínosné. Může se klidně se stát, že není potřeba více než 2-3 okruhy dovedností a ve firemním rozvoji se nastartují užiteční procesy a postupy.
Můžeme si od Vám objednat třeba jen jedno školení?
Samozřejmě ano. Vždy se snažíme i v izolované zakázce postavit školicí nebo tréninkový program tak, aby co nejlépe zrcadlil skutečné potřeby firmy. Vyžaduje to poněkud podrobnější vstupní pohovor se zadavatelem.
Jak dlouho bude trvat, než se si ověříme že Vámi nabízené služby mají pro naší firmu užitek?
Tato doba je vždy přímo úměrná komplexnosti a složitosti zakázky. Čím hlouběji se propracováváme systémy a strukturou firmy tím déle trvá, než se objeví první výsledky. Užitek z těchto aktivit se pak ale naprosto zásadně odrazí v rozvoji firmy a jeho prospěch čerpá firma i mnoho let.
Je rozdíl mezi školením pro vrcholový a nižší management?
Každá úroveň managementu má spoje specifika a naopak velké množství dovedností zůstává pro všechny úrovně společné. Při koučování nebo trénincích vrcholových managerů se ale vždy zaměřujeme na rozvoj osobnosti jako nedílnou součást kultury vedení lidí. Právě tyto osobnosti stojí v čele tvorby celé firemní kultury a vnášení do ní svoji vlastní jedinečnost.
Přicházejí k Vám firmy, které mají problémy nebo i firmy prosperující?
My sami nejsme zvyklí naše klienty takto rozdělovat. V naší práci ale platí to, co v příbuzných oborech. Prevence a zlepšování má daleko větší užitek a efekt , než pouhá náprava chyb. Spolupráce s firmou, kde není nutné „hasit požár“ a je prostor pro nacházení nových a rozšířených možností rozvoje je pro nás nesmírně tvůrčí a radostná. Kéž by všichni naši klienti byli úspěšnými firmami a my mohli pro jejich další prosperitu nabízet inspiraci a otevírat nové obzory.
Co když se dozvíme, že děláme něco ve firmě špatně? Jak potom budeme vypadat před našimi zaměstnanci?
Asi neděláte ve firmě špatně všechno, když Vaše firma funguje. Pokud se na základě nových poznatků rozhodnete k nějakým celofiremním změnám, nemusí to být jen známka toho, že napravujete nějaké chyby. Nicméně je vždy vhodné komunikovat změny jako součást firemního rozvoje. Každá změna, která přináší něco nového a lepšího bude vašimi zaměstnanci (třeba i se zpožděním) oceněna pozitivně.
A když má firma vážné existenční problémy, není nezodpovědné si objednávat školení místo toho, aby se soustředila na to jak a kde nejlépe ušetřit?
To je otázka, kterou řeší hodně firem. V kritických momentech šetření nemusí být vždy spásou. Je důležité si uvědomit, že pokud se firma dostane do jakýchkoli obtíží, bývá pohled zvenčí neocenitelnou pomocí. I sebelepší a zkušenější manager není schopen vystoupit ze své role, opustit firmu a podívat se na celý proces jinýma očima. Právě změna pohledu otevírá nové možnosti nápravy a ozdravění. Je potřeba si také připomenout že součástí našich konzultačních služeb je i téma financí, které managementu pomůže rozhodnou, kam a za co v kritických okamžicích investovat peníze.
Dá se užitek z vašich služeb nějak vyčíslit?
Výsledek každé smysluplné práce musí být měřitelný (finančně - kvantitativně) nebo hodnotitelný (kvalitativně). Pokud se soustředíme například na zdokonalování obchodních dovedností nebo marketink firmy, prvním měřitelným výsledkem bývá poměrně rychle růst obratu firmy. Mohou pak následovat nové akvizice pro firmu jako důsledek dobrého managementu značky. Pokud primárně pracujeme na vzdělávání vrcholových nebo liniových managerů firmy, zlepšuje je vnitrofiremní komunikace, vzrůstá efektivita pracovního výkonu, loajalita a spokojenost zaměstnanců, pak efektem je růst výroby, zvýšená kvalita služeb, která se odráží v dlouhodobé spokojenosti zákazníků a tím stabilitě firmy na trhu. I tyto výše jmenované skutečnosti jsou jednoduše vyčíslitelné
Proč tedy některé firmy služeb toho typu nikdy nevyužili, nemají k nim důvěru nebo dokonce s nimi mají špatné zkušenosti?
Ne každý pekař Vám upeče dobrý chleba a i ušlechtilá růže nepokvete, pokud jí zasadíte do špatné půdy. Mnoho lidí má nedůvěru k věcem, které nikdy nevyzkoušeli, protože si prostě nedovedou ani představit, co jim to v reálu může přinést. Dobré poradce poznáte podle toho, že velmi pozorně naslouchají Vašim požadavkům a respektují ducha vaší firmy. Nevhodný poradce je ten, který preferuje pouze svojí představu o tom, jak mají věci vypadat a nebere v úvahu jedinečnost, se kterou pracuje. Na druhé straně i špičková práce provedená konzultační firmou může skončit bez užitku, když zadavatel ignoruje dobrá doporučení nebo v další práci nenavazuje na to, co bylo vytvořeno společnou prací.
Home > FAQ - Často kladené dotazy
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz