Prevence a řešení konfliktů

Konflikt je střetnutí dvou nebo více vylučujících se či protichůdných snah, sil a tendencí. Slovo konflikt je latinského původu (con = spolu, s něčím a fligo = udeřit, uhodit).
Ve středu konfliktu bývají naše: vnitřní potřeby, zájmy, tendence a sociální normy, příkazy, zájmy okolí.

Konfliktnost je v podstatě člověka a je výrazem jeho postavení ve světě.
Konflikty plynou často z rozporu mezi spontánními tendencemi individua a sociální podmíněností jejich realizace. Nelze konfliktu předcházet vždy, můžeme se ale naučit jak jej účelně zvládnou v náš prospěch.

Nedovolme, aby se konflikt dynamizoval.

V našem interaktivním programu najdete nejrůznější strategie nejen pro manažerské a obchodní vyjednávání . Podle toho, zda jste opatrný, flexibilní nebo agresivní vyjednavač, vám bude některá strategie vyhovovat více než jiná.

Konflikty jsou leckdy pouhá nedorozumění. Lze jim předejít lepší komunikací.


Home > Produkty a služby > Prevence a řešení konfliktů
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz