Plán firemní komunikace

Jedná se tedy o systém komunikace, který by měl zaručovat, že ta správná a relevantní informace se dostane v tu správnou dobu k tomu správnému zaměstnanci.

Součástí interní komunikace však je i komunikace směrem k vybraným cílovým skupinám uvnitř společnosti, např. širšímu managementu, členům statutárních orgánů, akcionářům apod.
V některých oblastech nástroje interní komunikace hraničí s nástroji HRM (human resources managament) a s prvky investor relations.

Mezi nástroje interní komunikace patří různá firemní periodika, intranet, informační tabule apod.

Klíčová témata:

 • Strategie komunikace ve velkých korporacích
 • Komunikace zásadních změn dovnitř společnosti
 • "Open door policy"
 • Komunikace jako nástroj procesního a projektového řízení
 • Interní průzkumy ve společnosti
 • Personální marketing & Interní komunikace

Hlavním úkolem komunikačního plánu, tedy jakéhosi zhmotnění zvolené komunikační strategie, je definovat a určit jak zajistit informovanost všech zúčastněných stran.
Komunikační plán má obvykle podobu formálního dokumentu.
Pokud shrneme nejvíce využívané součásti komunikačního plánu v praxi, dostaneme se k následujícím oblastem:

 • Účastníci ( například projektové týmy )
 • Schůze - tuto oblast lze dále dělit podle charakteru na schůze informativní, rozhodovací a k řešení problémů. V návaznosti na plán projektu a hlavní milníky se obvykle plánují tzv. kick-off akce, periodicita běžných pravidelných projektových schůzí.
 • Reporty - kde je určen rozsah a podoba pravidelných status reportů, kdo, komu a kdy reportuje.
 • Projektová dokumentace a záznamy - kde jsou definována pravidla pro nakládání s projektovými dokumenty, členění složek, sdílená úložiště, jejich správci apod.
 • Dirstribuce informací - zde jsou definovány např. souborové formáty distribuovaných dokumentů, kanály pro odesílání a cíloví adresáti jednotlivých druhů dokumentů.
 • Interní marketing - často klíčová oblast, kde jsou definovány aktivity související s propagací projektu v rámci vnitřní organizace sponzora.

Aby zvolená komunikační strategie opravdu fungovala, je dobré mít při sestavování komunikačního plánu na paměti, že efektivní komunikace musí být především stručná, jasná a srozumitelná. Aktivity, které jsou v plánu navrženy, musí být přijaty všemi účastníky a ti je musí vzít tzv. „za své“. Přílišná komplexnost, složitost a kostrbatost komunikačního plánu jej v praxi obvykle degraduje na „kus papíru“, který nikdo nerespektuje.


Home > Produkty a služby > Plán firemní komunikace
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz