Krizové řízení firem

Krizi podniku lze definovat jako narušení rovnováhy v některém z jeho subsystémů, které může ohrozit dosahování cíle podniku nebo dokonce vést k ohrožení jeho další existence. Pokud dojde k včasnému rozpoznání příčit krize a jejich odstranění řídícími zásahy, nemusí to vést k prohlubování krize, které končívá až zánikem podniku.

Může se stát, že Vaše společnost je v „průšvihu". Závazky narůstají, věřitelé začínají být nervózní a hrozí, že na Vás bude vyhlášeno insolvenční řízení, či konkurz? Pak jsme tu my. Provedeme opravdu rychlou (dny) analýzu aktiv a pasiv, nákladů i výnosů, celkové obchodní strategie dle standardních metod. To vše svobodným pohledem zvenčí, nezatíženi osobními vazbami se zaměstnanci, či spolupracovníky, oproštěni od „rodičovského" syndromu zakladatele společnosti.  Díky tomuto pohledu budeme schopni zjistit reálný stav firmy, stanovit splnitelné cíle a navrhnout Vám cestu k jejich dosažení.

Vstup do firmy může mít dvě roviny. Exekutivní vstup našich manažerů do výkonných pozic firmy ( zaměstnanci) nebo Distanční, kdy budeme pracovat externě na principu poradenství.

Exekutivní – dle velikosti podniku

- Dosazení krizového manažera - uvolnění a klid pro Vás

Uvolníme Vám ruce a mysl pro konstruktivní práci. Vaše každodenní starosti, jako je jednání s věřiteli, bankami, zaměstnanci, ať již stávajícími, či bývalými, úřady (finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny, soudy apod.), převezme na dohodnutou dobu a dle plných mocí, námi jmenovaný krizový manažer, jehož úkolem bude vést Vaši společnost po formální stránce a dle mantinelů, které společně stanovíme. Ve spolupráci s ním se budete moci věnovat kreativním činnostem, které budou dále rozvíjet Vaši společnost. Tlak na Vás vyvíjený převezme člověk, jehož profesionální přístup a postupy provedou Vaši společnost obdobím krize. Díky této spolupráci budete moci využít našich zkušeností, našeho právního zázemí, našich účetních i daňových poradců.

- Dosazení krizového týmu - uvolnění a klid pro vedení podniku

Tým převezme na dohodnutou dobu a dle plných mocí každodenní starosti vedení podniku, jako je jednání s věřiteli, bankami, zaměstnanci, ať již stávajícími, či bývalými, úřady (finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny, soudy apod.). Úkolem týmu bude vést Vaši společnost po formální stránce a dle mantinelů, které společně stanovíme a zároveň analyzovat současný stav podniku a budoucí možnosti. Ve spolupráci s týmem se budete moci věnovat kreativním činnostem, které budou dále rozvíjet Vaši společnost. Tlak na Vás vyvíjený převezme dosazený tým, jehož profesionální přístup a postupy provedou Vaši společnost obdobím krize. Díky této spolupráci budete moci využít našich zkušeností, našeho právního zázemí, našich účetních i daňových poradců.

Distanční

- Odborný dohled nad firmou – full business servis

Nevybrali jste si z předchozích dvou nabídek?  Nabízíme kombinaci těchto kroků s Vaší 100% - ní účastí. My pro Vás (vedení firmy) budeme pracovat externě na principu poradenství. Společně budeme konzultovat a provádět kroky směřující ke zlepšení každodenního chodu společnosti. Společně budeme čelit internímu a externímu tlaku, nacházet efektivní, krátkodobá i dlouhodobá řešení ke konsolidaci firmy a vytvářet strategie vůči dlužníkům, ale i věřitelům. Budeme si moci práci rozdělit a společně jí zvládneme daleko více. Díky této spolupráci budete moci využít našich zkušeností, našeho právního zázemí, našich účetních i daňových poradců.

- Interaktivní seminář – řešení krizí a jejich příčiny

Máte-li zájem vyškolit Vaše spolupracovníky či zaměstnance výše uvedeným znalostem s cílem získat přidanou hodnotu z oblasti krizového řízení, jsme připraveni Vám nabídnout souhrnný seminář nebo soubor přednášek z oblasti ekonomických aspektů a příčin krizí spojených s možnostmi jejich řešení. Seminář i přednášky jsou koncipovány jako workshop s důrazem na řešení reálných problémů. Velký prostor je dáván přímo konkrétním, reálným situacím, jejich vzniku, příčinám a důsledkům s možností výměny zkušeností všech účastníků.


Home > Produkty a služby > Krizové řízení firem
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz