Krizová komunikace

V podnikatelském světě se za krizi považuje nějaká neočekávaná událost, která může negativně ovlivnit hospodářské výsledy společnosti a má potenciál výrazně zhoršit její postavení na trhu včetně ztráty konkurenční výhody.

Krizové situace zdaleka nejsou soukromou záležitostí pouze těch, kterých se týkají. Oč častěji je doprovází mlčení, přešlapování na místě, chaos a panika a komunikační neumětelství, o to více přitahují pozornost veřejnosti.

Krizová situace, tedy „náhlý zvrat“ k horšímu, pokud se dostane vně korporace, zákonitě vyvolá zájem médií a mediální krizi.
Nezvládnuté krize (katastrofy) mohou ohrozit samotnou existenci korporace, zničit reputaci (image), výrazně snížit konkurenceschopnost, atd.
Součástí krizové komunikace je již cílená příprava jak zabránit propuknutí krize, v případě jejího vzniku minimalizovat její dopad.

Příklady situací vyžadujících krizovou komunikaci:

  • Katastrofické události.
  • Znečištění životního prostředí.
  • Kriminalita (vnější vlivy, nespáchaná vlastními zaměstnanci).
  • Lidská pochybení zaměstnanců (manažerů), včetně kriminálních deliktů vůči vlastní firmě i externím subjektům.
  • Propouštění, vygradované pracovní spory (řešící se soudní cestou).
  • Nefunkčnost produktu dodaného naší firmou, případně způsobení škody.
  • Selhání produktu ve společensky citlivých oblastech (zdravotnictví, bezpečnost, apod.).
  • Ataky konkurence, politické sféry.
  • Nařčení z korupce, z manipulace veřejných zakázek (jiných výběrových řízení).
  • Odhalení dodávky do rizikových oblastí, oborů, firem (např. pod embargem, zneužitelných vojensky či pro terorismus).

Úspěšně zvládnout podobnou situaci často znamená pozitivní odpověď na otázku, jestli firma ve společnosti dále přežije.


Home > Produkty a služby > Krizová komunikace
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz