Komunikace s médii

Vztahy se zástupci sdělovacích prostředků jsou důležité, protože média ovlivňují názory občanů, tedy přímých i potenciální obchodních partnerů a klientů.
Jedním z nejdůležitějších prostředků, jak komunikovat s veřejností, je samozřejmě komunikace skrze média. Bez médií se komunikace a dialog s veřejností může těžko dařit. Proto je třeba vyvinout maximální snahu o rozvoj a posilování partnerství s médii.
Dobrá práce s médii upevňuje pozici korporace na trhu. V době přesycení reklamou nabízí jiné formy prezentace produktů a služeb. Je odlišným komunikačním nástrojem než reklama (inzerce). Finální výsledek (článek) je prací nezávislého média a tedy lépe vnímáno ze strany veřejnosti.

K úspěšně zvládnuté mediální komunikaci je potřeba si osvojit několik základních pravidel a dovedností.
Klíčové jsou:

  • Princip mediální zkratky
  • Příprava mediálně zajímavých argumentů
  • Vytvoření optimálního formálního rámce
  • Pravidla úspěšné tiskové konference
  • Pravidla neformální komunikace
  • Specifická rétorika a neverbální komunikace
  • Strategie vůči cílovým skupinám


































































Home > Produkty a služby > Komunikace s médii
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz