Ice breaking

Ice breaking je fáze navození možné spolupráce - úvod do rozhovoru, nejčastěji prostřednictvím neformálního tématu, „prolomení ledů“ navozením nenucené úvodní konverzace při zahájení osobního jednání, telefonického oslovení, prezentace, veřejného vystoupení, apod.

Je několik možností jak takovou atmosféru navodit. Například připomenutí nějaké události nebo zmínění detailu, který se osloveného člověka osobně týká (ale není natolik osobní, aby ho uvedlo do rozpaků o něm mluvit). Optimální je něco, z čeho oslovená osoba pozná, že ji vnímáme jako individualitu, nikoli jako jednoho z mnoha klientů, přes kterého chceme dosáhnout svého profitu

Cílem je uvolnit přirozenou prvotní bariéru při prvním (nebo nepříjemném) jednání/hovoru, navodit bližší vztah, a snáze tak absolvovat vlastní jednání (a dobrat se při něm požadovaného výsledku)
Ice breaking je exkluzivní umění nenucenosti, přirozených postojů a osobní invence osoby, která s tímto nástrojem zachází.


Home > Produkty a služby > Ice breaking
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz