Flash analýza

Flash analýza je metoda rychlého zjištění stavu podniku. Používá se v situacích, které vyžadují změnu v řízení podniku. Ukazuje především ekonomické, ale také personální atributy, které jsou nutné k zodpovězení dvou základních otázek. Je podnik SCHOPEN změny a CHCE opravdu podnik tuto změnu? A právě informace získané prostřednictvím této analýzy nám dávají základní obraz reálných možností.
Těmi stavy jsou:

  • Podnik se dynamicky rozvíjí a je potřeba tento rychlý rozvoj zvládnout tak, aby byl pro podnik (majitele) reálným přínosem
  • Rozvoj podniku je nebo byl tak rychlý, že již přeběhl současný styl řízení a je potřeba na tuto novou situaci reagovat a dostat jej z finančního pohledu do pozice kontrolovaného rozvoje a směru
  • Majitelé by rádi investovali do rozvoje, ale přejí si zjistit co je možné, aby to podnik ekonomicky nezahltilo či dokonce nepoškodilo
  • Podnik se momentálně nebo dlouhodobě propadá, ztrácí a hrozí mu úpadek a to nutí majitele či management ke krokům, které je potřeba udělat pro záchranu podniku
  • Příprava na prodej části či celého podniku

Tato analýza vychází z ekonomických dat podniku v závislosti na jejich pořizování. Důraz se dává na faktický finanční stav podniku v závislosti na definici účetnictví „…účetní záznamy zobrazují reálný stav podniku…, na což se v mnoha případech zapomíná nebo fakticky nedodržuje. A právě tyto faktické odchylky či nesrovnalosti ve spojení s absencí manažerského účetnictví se stávají nedostatečným nástrojem pro rozhodování majitelů či manažerů o budoucnosti podniku.


Home > Produkty a služby > Flash analýza
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz