Facilitace

Facilitace je účinná metoda, jak vést a zvládat i velmi složitá skupinová nebo vícestranná jednání. Účastníci se mohou plně soustředit na věcnou podstatu problému. Za vlastní proces jednání je plně odpovědný facilitátor, který dohlíží zejména na dynamiku a efektivitu jednání, srozumitelnost pro všechny účastníky a reálnost výsledného řešení.

Úlohou facilitátora je ovlivňovat jednání, poradu či diskuzi tím, že přesně:

 • formuluje dané vize a cíle
 • definuje a udržuje téma
 • určuje pravidla komunikace
 • soustřeďuje potenciál a energii na téma
 • řeší konflikty a krize a dosahuje konsenzu ve prospěch daných vizí a cílů
 • sleduje dynamiku procesů
 • volí efektivní techniky komunikace
 • shrnuje a interpretuje výstupy

Základní podmínkou pro funkčnost facilitace je naprostá nestrannost facilitátora.
Efektivita přímé facilitace se projevuje zejména při organizaci pravidelných i mimořádných porad a vícestranných jednání. Výsledkem facilitované firemní porady je kromě vlastního naplnění stanovených cílů porady dále:

 • Zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny
 • Zlepšení komunikace ve skupině
 • Zvýšení pocitu zodpovědnosti za realizaci rozhodnutí
 • Zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou
 • Odhalení a řešení případných konfliktů ve skupině

V oblasti facilitace Vám můžeme nabídnout nejen facilitaci jednání, ale i přípravy plánů jak pravidelných, tak mimořádných porad, jednání či diskuzí a to vše spojené s určením styčných bodů, vedoucích k efektivnější komunikaci


Home > Produkty a služby > Facilitace
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz