Ekonomika a podnikání

Cílem tohoto interaktivního semináře nebo spíše workshopu je seznámení se s ekonomickými aspekty podnikání a možnost si tyto zákonitosti vyzkoušet na reálných či imaginárních podnicích, které během semináře vzniknou, budou se rozvíjet či zaniknou v závislosti na reakcích a doporučeních účastníků semináře.

Jedná se o možnost rozšíření znalostí v podnikání o nové zkušenosti a poznatky, s důrazem na ekonomické aspekty v závislosti na druzích činnosti jako jsou nákup, prodej, logistika, finance, marketing či služby. Poukazuje na rozdíly ekonomických pojmů v oblasti finančního, daňového a manažerského účetnictví, jejich funkci a reálnou hodnotu při rozhodování v podnikání samotném. Nabízí také možnosti financování podnikání vzhledem k velikosti a druhu podnikání a definuje procesní a projektové řízení jak z hlediska systémů a jejich druhů, tak z hlediska personálního.

Lektor provází účastníky zpočátku jako učitel, kdy popisuje konkrétní pojmy. Postupně se jeho role mění v člena týmu, až po moderátora, který nastavuje zrcadlo rozhodnutí a doporučení účastníků.

Jsme přesvědčeni, že interaktivní forma seminářů a přednášek obohatí nejen účastníky, ale i lektory a to vše systémem = škola hrou, kde nic není zakázáno a každá myšlenka či názor jsou vítány.


Home > Produkty a služby > Ekonomika a podnikání
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz