Delegování a zpětná vazba

Delegování je neoddělitelnou součástí manažerské praxe. Správné delegování může zvýšit efektivitu práce jednotlivců i celého podniku, umožňuje totiž rychlejší a možná i efektivnější splnění požadovaných úkolů. Tímto se přenáší některé úlohy z práce manažera do práce jeho podřízených pracovníků aniž by se manažer zbavil odpovědnosti vůči svým nadřízeným za výsledek této činnosti.

Delegovány jsou jednotlivé prvky, které jsou vzájemně závislé a jen vhodně určené vzájemné vztahy vytváří vhodné podmínky pro delegování. Těmito prvky jsou :

 • činnosti, úkoly (povinnosti)
 • pravomoc
 • odpovědnost

Delegování přináší celou řadu výhod pro firmu a rozhodování.
Patří sem zejména

  :
 • více času na důležité věci
 • více práce za kratší čas
 • nové nápady a přístupy
 • rozvoj kompetencí pracovníků
 • motivování pracovníků
 • snazší hodnocení pracovníků
 • jednodušší kontrola
 • vyhnutí se stagnaci


Home > Produkty a služby > Delegování a zpětná vazba
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz