Asertivní komunikační dovednosti

Pojem asertivita vznikl již v padesátých letech 20 století v USA.

Asertivita představuje mimořádně úspěšnou metodu, používanou na celém světě. Asertivní chování a uplatňování asertivních přístupů může rozhodujícím způsobem přispět k Vašemu úspěchu v osobních i pracovních vztazích. Z tohoto důvodu zařazují všechny vyspělé firmy asertivitu do školících programů pro své zaměstnance.
Principiálně asertivita staví na strategii výhra – výhra

Asertivní jednání vychází z předpokladu, že je možné osvojit si schopnosti, dovednosti a techniky, které nám umožní překonat působení emocí a díky tomu efektivně vyjádřit své zájmy, potřeby, pocity a postoje.

Podstatou asertivity je věcný a neústupný komunikační styl při obecné i speciální komunikaci a předcházení komunikačním stresům, jako jsou afekty, urážky, nevěcná argumentace apod.. Vypjaté komunikační situace, hlavně spory, se asertivně řeší tzv. komunikačním manévrováním, které nesmí být ani agresivní, ani pasivní. Asertivnímu chování odpovídá umění, v nastalé situaci se přiměřeně prosadit nebo ubránit. K asertivní individualitě a svobodě nezbytně patří ale i zodpovědnost, zdvořilost a ohleduplnost k druhým.

Asertivní trénink je určen pro dvě základní skupiny lidí:

  • plaché, ostýchavé a neprůbojné jedince, kteří se neprosadí kvůli trémě nebo strachu, cítí se při neúspěchu pokořeni a zahanbeni, a proto se raději stahují, „vyklizují pole“, nebo se vůbec neangažují. Salter doporučoval asertivitu také „příliš hloubavým jedincům“, kteří o sobě hodně přemýšlejí, což jim odnímá schopnost věcné argumentace;
  • podrážděné, cholerické jedince, kteří argumentují podrážděně a nevěcně, často protiútokem, mají tendenci oplácet, vracet, vyvolávat slovní půtky a eskalovat napětí. Své pravdy a argumenty vykřikují a tím odrazují svoje protějšky od věcné diskuse.

Asertivní jednání vám umožní:

  • získat představu o perspektivách,
  • lépe poznat sebe sama,
  • omezit rizika a snížit nejistotu,
  • získat vyhraněnější image.


Home > Produkty a služby > Asertivní komunikační dovednosti
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz