Akademie řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů zahrnuje celou řadu personálních oblastí, které spolu souvisí a jsou vzájemně propojené.

V českých i multikulturních firmách je prováděno vždy s přihlédnutím k aktuálním podmínkám trhu práce, ekonomické situace a firemní kultuře zadavatele. Při spolupráci s našimi klienty preferujeme komplexní přístup k řešení jejich požadavků a po vstupní analýze vždy připravíme více variant s ohledem na možnosti a představy zadavatele.

Co nabízíme my:

Při spolupráci s našimi klienty preferujeme komplexní přístup k řešení jejich požadavků a po vstupní bezplatné analýze vždy připravíme více variant s ohledem na možnosti a představy zadavatele.

Kombinujeme a nabízíme tyto produkty:

  • Zpracování a implementace procesů personálního rozvoje;
  • Příprava a realizace Assessment Centra včetně využití testovacích technik
  • Zajištění Development Centre včetně zpracování plánů profesního rozvoje (vzdělávacích plánů a projektů);
  • Navrhování a zavádění systémů hodnocení zaměstnanců;
  • Tvorba a testování systémů kompetencí specialistů a manažerů;
  • Zajištění profesní psychodiagnostiky;
  • Provádění personálních auditů (snímkování pracovních činností, jejich kooperace a koordinace, komunikačních vazeb apod.).


Home > Produkty a služby > Akademie řízení lidských zdrojů
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz