Obchodní akademie

Vhodně zvolená podniková obchodní strategie, která je určující pro podnikatelský záměr a finanční prognózy, je nezbytným předpokladem pro identifikaci příležitostí pro růst, budování konkurenčních výhod a stanovení cílů společnosti ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu.

Obchodní strategie vzniká na základě strategické analýzy podniku a opírá se o tržní prostředí s dostatečně koupěschopnou poptávkou. Zaručuje danému podniku konkurenceschopnost.

Pro vznik a/nebo úspěšný rozvoj podniku do budoucna je nezbytné definovat konkrétní podnikatelský plán. Ten zahrnuje cíle organizace, strategie organizace a projekty, které bude podnik realizovat v určitém časovém období.

Podnikatelský plán slouží managementu jako ústřední dokument, tedy jako nástroj k plánování, podklad pro rozhodování a nástroj kontroly dosahovaných výsledků. Dobře zpracovaný podnikatelský plán může hrát klíčovou roli při podávání žádostí o poskytnutí podnikatelského úvěru nebo podpory z fondů EU či státního rozpočtu.

Co nabízíme my:

Cílem obchodní akademie je poskytnout celému obchodnímu oddělení ve vašem podniku od obchodního ředitele k prodejnímu teamu znalosti a nástroje nezbytné pro maximalizaci a využití obchodních příležitostí v silně konkurenčním prostředí. Všechny znalosti a jejich rozšiřování a prohlubování si budeme vzájemně předávat formou uzavřených, na míru připravených tréninků. Kontinuální rozvoj znalostí a dovedností prodejního týmu významně zvyšuje loajalitu a individuální motivaci k vyššímu pracovnímu výkonu. To jsou parametry nezbytné pro zvyšování profitu Vaší firmy.

Najdete odpovědi na následující otázky:

  • Jaká je klíčová konkurenční výhoda našich produktů/služeb?
  • Jaká je naše cílová skupina zákazníků?
  • Jak napsat obchodní plán?
  • Jaké je nákupní chování cílové skupiny zákazníků?
  • Jaké jsou aktivity konkurence?
  • Jak mohu zvýšit efektivitu osobního prodeje?
  • Jak využít „territory management“ ve vaší firmě?
  • Jak mám pracovat s náročným zákazníkem?
  • Jak poznám obchodní příležitost?


Home > Produkty a služby > Obchodní akademie
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz