Manažerská akademie

Obecnému pojetí managementu odpovídá poslání umět vést lidi a řídit podnikové činnosti, resp. dosáhnout stanovených cílů organizace. Na jedné straně jde o označení funkce, na straně druhé o označení skupiny lidí, které tyto funkce vykonávají. Efektivnost a úspěch manažerské práce závisí nejen na dobrém provádění jednotlivých činností (manažerských funkcí, aktivit, faktorů úspěšnosti, komponent firmy), ale také na harmonické integraci těchto částí do jednoho celku. Manažerské dovednosti v sobě zahrnují technické dovednosti, lidské dovednosti, koncepční dovednosti. Základní vlastnosti managera například potřeba řídit, schopnost vcítit se vede dobrého manažera k přirozené dominanci , která je i v souladu s pochopením a citem pro své spolupracovníky.

Integrita managera (úroveň intelektu osobní zralost, organizační schopnosti, adaptabilita, vyrovnanost, charakter, odolnost vůči zátěži, vyvážená orientace na výkon a na vztahy) je podmínkou jeho úspěšnosti.


Home > Produkty a služby > Manažerská akademie
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz