Marketinková akademie

Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznávání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím dosažení cílů organizace.

Definice Filipa Kotlera:
„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.”
Definice Americké marketinkové asociace:
„Marketing je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a rozšiřování myšlenek, zboží a služeb za účelem vyvolání směny, která uspokojí požadavky jednotlivců i organizací.”

Úkolem marketingu je uspokojení zájmu kupujících (zákazníků) a prodávajících na trhu (prostřednictvím směny) rentabilním způsobem. Základními nástroji marketingu jsou:

 • tvorba poptávky
 • průzkum trhu
 • plánování výrobního programu
 • propagace výrobků a služeb
 • řízení vztahů se zákazníky

Marketingová koncepce staví na principu trvalé orientace společnosti na aktivní a efektivní uspokojování potřeb zákazníků. Díky vyškoleným profesionálům v marketingovém oddělení s nově získanými znalostmi dokáže právě Vaše firma získat plánované tržní postavení a úspěšně komunikovat se svými zákazníky i ve vysoce konkurenčním prostředí.

Co nabízíme my:

Cílem marketinkové akademie je poskytnutí ucelených znalostí a dovedností v procesu tvorby marketingových strategií, konkrétního marketingového plánu prostřednictvím nových poznatků i praktických ukázek.
Obsah akademie je vždy sestaven na základě vašich potřeb a podle vašich požadavků.

Najdete odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou benefity vašich produktů a služeb pro jejich uživatele?
 • V čem se můžete odlišit od konkurence?
 • Jaké jsou vaše konkurenční výhody a nevýhody?
 • Jak vypadá portfolio produktů (kolik máte produktových řad nebo druhů služeb)?
 • Který produkt je pro vás z hlediska tržeb a zisku klíčový?
 • Na jaký produkt se do budoucna hodláte zaměřit?
 • Je vhodné uvést na trh nový produkt?
 • Hodláte převést své aktivity na nové trhy? Kam? Jaká je tam situace?
 • Jaké jsou tržní příležitosti a hrozby?
 • Jaká je cílová skupina pro vaše produkty a služby?

Po absolvování marketingové akademie dokážete zvolit vhodnou marketingovou strategii, dokážete vyhodnotit přínos různých marketingových aktivit, zvládnete plánovat všechny fáze marketingových kampaní. Vytvořený marketingový plán dokážete úspěšně prezentovat. Naučíte se efektivně nakládat s vlastním časem, efektivně komunikovat a zvládat stres.


Home > Produkty a služby > Marketinková akademie
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz