Akademie finančního řízení a strategie

V dnešní turbulentní době se oblast podnikových financí dostává na jedno z předních míst. Mnoho podniků se dostává do nepříjemných situací a majitelé či management je vystaven stále většímu tlaku. A právě v oblasti financí přicházíme s několika tématy, které v současné době výše uvedené majitele či manažery zajímají.

Flash analýza = momentální situace podniku
Flash analýza je metoda rychlého zjištění stavu podniku. Používá se v situacích, které vyžadují změnu v řízení podniku. Ukazuje především ekonomické, ale také personální atributy, které jsou nutné k zodpovězení dvou základních otázek. Je podnik SCHOPEN změny a CHCE opravdu podnik tuto změnu?
Snižování nákladů = Cutting costs
Cílem služeb v oblasti snižování nákladů (cutting costs) je zvýšit výkonnost organizace prostřednictvím identifikace příležitostí a opatření pro snížení nákladů, včetně možnosti jejich následné implementace a reálné kontroly fungování v konkrétních podmínkách společnosti.
Krizové řízení firem = exekutivní – distanční
Krizi podniku lze definovat jako narušení rovnováhy v některém z jeho subsystémů, které může ohrozit dosahování cíle podniku nebo dokonce vést k ohrožení jeho další existence. Pokud dojde k včasnému rozpoznání příčit krize a jejich odstranění řídícími zásahy, nemusí to vést k prohlubování krize, které končívá až zánikem podniku.
Ekonomika a podnikání
Cílem tohoto interaktivního semináře nebo spíše workshopu je seznámení se s ekonomickými aspekty podnikání a možnost si tyto zákonitosti vyzkoušet na reálných či imaginárních podnicích, které během semináře vzniknou, budou se rozvíjet či zaniknou v závislosti na reakcích a doporučeních účastníků semináře.


Home > Produkty a služby > Akademie finančního řízení a strategie
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz