O firmě

Jsme konzultační skupina, která se řídí následujícím mottem

Motto: Wellbeing in Organisations

Mission statement

Poslání

Proč existujeme?

Protože věříme, že prosperita není jen v penězích, ale i v bohatství ducha a zdravém žití.

Rozevíráme vědomí

 • souvislostí
 • příležitostí
 • plného a radostného bytí

Podporujeme rovnováhu

 • pracovního, rodinného, osobního a společenského života
 • člověka a jeho prostředí
 • těla a duše
 • rozumu a citu
 • učení se a učení druhých
 • týmové a osobní zodpovědnosti

Nabízíme

 • nové dimenze bytí
 • nové vhledy do stávajícího
 • hledání souvislostí a vidění tušení komplexity a synergie
 • vize budoucího
 • srozumitelná vysvětlení podstaty naší práce
 • přesvědčení dosažitelnosti
 • reflexi sebereflexe
 • rozvoj seberozvíjení

Hodnoty

V co věříme?

 • V pokoru jako plnou otevřenost novému a jinému.
 • V sílu pozitivního přístupu k sobě, druhým i ke světu.
 • V sílu pozitivní myšlenky, kterou tvoříme svůj svět.
 • V to, že zodpovědnost k druhým je obrazem vlastní sebeúcty.
 • V to, že všechno může být i jinak.
 • V to, že rozvoj a poznání jsou nekonečné.
 • V to, že lidé jsou v jádru dobří a mají potenciál pozitivního rozvoje.
 • V to, že chci-li změnit druhé, musím nejprve změnit sebe.
 • V to, že druhým pomůžeme nejvíce tím, že je naučíme (zkompetentníme natolik), aby si pomohli sami.
 • V to, že méně je někdy více.
 • V to, že vše má svůj čas, své tempo, své místo a význam.
 • V to, že pevnost a pružnost jsou žádoucí vlastnosti mysli, nejen hmoty.
 • V to, že ulpívání a připoutanost vedou k nesvobodě.
 • V to, že práce může být plodná, radostná a uspokojující.

Vision

Kým chceme být?

Facilitátory vašich úspěchů.
Pozornými pozorovateli a hodnotnými hodnotiteli.
Zárukou zodpovědnosti, diskrétnosti a důslednosti.
Zprostředkovateli dialogu vedoucího k rozumění.
Tím, kdo ví co, kdy, kde, jak a s kým chce dělat.

Identita

Čím se odlišujeme

Dlouholetou individuální prací s klienty a vysokou schopností naslouchat a porozumět.
Hledáním souvislostí jednotlivostí v rámci celku, systémovým přístupem.
Multispektrální nabídkou služeb.
Víceoborovostí konzultantů a koučů.

Náš styl

Co je pro naši práci typické

 • kreativita a inovativnost
 • respekt a úcta ke klientovi
 • nedirektivita a nemanipulativnost
 • dlouhodobé rovnoprávné vztahy se zákazníky založené na důvěře a otevřenosti
 • odpovědnost vůči zákazníkům, vůči sobě, vůči společnosti, vůči přírodě

Symbol naší práce

a společné prosperity s klientem – strom Banyán. více ...


Home > O firmě
Progressive consulting v.o.s.
IČ: 27108848
Perucká 23
Praha 2 - Vinohrady
+420 737 161 885
consulting@progressive.cz